Screen Shot 2017-03-07 at 19.43.58

VAR: Basic – Lilla Linné, Linnégatan 32
NÄR: Varannan torsdag, 19:00-22:00
ANSVARIG: Martin Edelfeldt

Varannan torsdag håller Martin Edelfeldt i en fartfylld session på Basic – Lilla Linné, bestående av ca 4-6 musiker.

Är du intresserad av att vara med och spela, kontakta sessionansvarig på lillalinne@timsig.se innan, då det är begränsat med platser.