tuneswap

En gång i månaden anordnar TIMSIG en s.k. låtstuga, för närvarande på Haket vid Masthuggstorget. Under en timme lär någon ut ett låtset med t.ex. två eller tre reels, jigs eller hornpipes, som ofta spelas på sessions runt om i Göteborg. Tidpunkter för låtstugorna läggs ut i vår kalender.

Det kan vara lite olika personer som lär ut låtar och de spelas i efterhand in i långsamt och normalt tempo. Dessa set av låtar läggs sedan ut på hemsidan under fliken Tunebook. Här kan man således gå in och repetera det man lärde sig på låtstugan eller helt enkelt lära sig från ”scratch” om man av någon anledning inte var med på låtstugan. Medverkan är självfallet kostnadsfri.

Det bör betonas att låtstugan främst syftar till att lära ut låtarna – inte lära ut teknik eller spelstilar. Detta sker snarare under de workshops som TIMSIG anordnar.

Målet med vår tunebook är att försöka skapa en större gemensam repertoar för de olika sessions som pågår i Göteborg. Förhoppningsvis skall vår tunebook framöver erbjuda mycket bra låtar och låtset för den intresserade och läraktige!

» Till vår tunebook