Skulle du vilja ha lite tips och vägledning till hur just du kan utveckla dina färdigheter inom traditionell irländsk musik?
Då kommer du att gilla våra kurser!

workshop

TIMSIG:s workshops fokuserar på instrumentteknik och ornamentering, men du kommer också att träna ditt gehör och lära dig nya låtar som spelas på sessions här i Göteborg.

Det förväntas att du tar med dig ditt eget instrument och att du har grundläggande färdigheter på det för att kunna tillgodogöra dig kursen. Noter kommer att kunna användas som referens, men eftersom traditionell irländsk musik vanligtvis spelas på gehör så är det en färdighet som du bör öva mycket på.

Många har frågat om workshops för sina respektive instrument. Vi har tidigare haft kurser för fiol, tin whistle och sång. I mån av intresse så fixar vi fler workshops med dessa och andra grupper.
Vilket instrument vill du ha en workshop för?
Kontakta oss på: workshop@timsig.se